Werkwijze natuurlijk tuinieren

Eerst maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Klikt het, dan volgt een intake gesprek. Daarin worden problemen en wensen geïnventariseerd. Samen bekijken we jouw tuin. Vervolgens verwerk ik onze uitgewisselde ideeën in een ontwerp en plan van aanpak. Hierin staat welk deel van de werkzaamheden door mij, samen met jou, uitgevoerd gaan worden.       

Ik kan je eenmalig advies geven of coach je een heel traject.


Mijn werkwijze is organisch en zal bijstelling behoeven als de praktijk daarom vraagt. Het eerste ontwerp of het eerste plan is een basis. Elke tuin heeft zijn eigen behoeften en wensen.

Samen bespreken we de plannen en na deze uitwisseling gaan we met jouw tuin aan de slag.

In dit gezamenlijk proces is kennisoverdracht het belangrijkst, zodat je jouw tuin ook zonder mijn hulp de zorg kan geven die het nodig heeft.


Contact 


Een tuin kan ik beter leren kennen na een aantal bezoeken, waardoor ik kan zien wat er gebeurt door de seizoenen heen. Bij de prijs inbegrepen is een terugkomdag om te kijken hoe het met je tuin gaat en of er nog bijstelling of hulp nodig is.

Zoals je uit voorgaande kan opmaken werk ik bij voorkeur begeleidend en in samenwerking met jou.  Indien gewenst is er de mogelijkheid om (grote) werkzaamheden en specialistisch werk uit te besteden.

Natuurlijk tuinieren kenmerkt zich door

  • uit te gaan van ligging en grondsoort van de tuin
  • planten die staan op de plek waar ze thuishoren in harmonie met de omgeving
  • creëren van een natuurlijk evenwicht; resultaat een onderhoudsvriendelijke tuin
  • zorgen voor een gezonde bodem met een goed ontwikkeld bodemleven
  • geen gebruik te maken van gifstoffen of kunstmest
  • uitgaande van het bestaande; wat werkt en zich heeft bewezen, blijft behouden                                                

  • gebruiken van natuurlijke materialen
  • hergebruik van materialen; duurzaam en milieubewust.
  • natuurlijke vormen en objecten
  • diervriendelijk; ruimte is voor vogels, zoogdieren en insecten.

 

Meer over natuurlijk tuinieren