Werkwijze  opruimcoach

Allereerst maken we een afspraak voor een kennis-makingsgesprek. Klikt het, dan volgt een intake gesprek. Daarin worden problemen en wensen geïnventariseerd. Daarna bekijken we jouw huis of administratie. Vervolgens verwerk ik onze uitgewisselde ideeën in een plan van aanpak. Ik kan je eenmalig advies geven of coach je een traject.

 

 


De eerste vraag in de intake is: wat heeft prioriteit, waarbij heb je mijn hulp als coach nodig en waar kan je na advies van mij zelf mee aan de slag.

Mijn werkwijze is organisch en flexibel en zal bijstelling behoeven als de praktijk daarom vraagt.

Samen verwerken we de ideeën en wensen en na dit proces van uitwisseling gaan we met jouw huis of administratie aan de slag.

      contact    

 


 

Samen werken we aan jouw doel, in je eigen tempo en jij houdt de regie.


Een plan van aanpak kan er als volgt uitzien

  • Een of meer dagen gezamenlijk opruimen en ordenen
  • Periodieke bijeenkomsten waarin ik je vaardigheden aanleer waarmee je zelf verder kunt
  • Periodieke coachingsgesprekken en/of regelmatig telefonische of schriftelijke adviezen.
  • Een traject wordt afgesloten met een evaluatie. Dat kan zijn in de vorm van een terugkomdag of een telefonisch gesprek.

 

  • Ik begeleid en adviseer op een professionele manier en volgens de ethische code voor professional organizers