Tarief

  •  Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.
  •  Een intake of vervolgafspraak van een uur  –   € 35
  •  Een werkafspraak – minimum afname twee uur –  per uur  – € 50
  •  Combipakket: intakegesprek en werkafspraak van drie uur –  € 145

Prijzen zijn inclusief een terugkommoment en inclusief telefonisch advies gedurende een traject.

Reiskosten tot een half uur reistijd (enkele reis vanaf Meppel) zijn hier standaard bij inbegrepen. Bij langere reistijden breng ik bovengenoemd uurtarief in rekening.

Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Een werkafspraak is minimaal twee uur en afhankelijk van wat we samen gaan aanpakken. Na elke werkafspraak bespreken we wat we gedaan hebben, of een vervolgafspraak gewenst is, wat we bij een volgende werkafspraak aanpakken en wat jij in de tussentijd kan doen.

PGB-houders met een indicatie voor ‘begeleiding’ kunnen de diensten van RuimUitzicht uit hun PGB bekostigen. Voor meer informatie over betaling uit PGB kun je terecht op de websites van je gemeente, Per Saldo of de Sociale Verzekeringsbank.

KvK nummer 76762475.

 

Contact