Tarief

  •  Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.
  •  Een intake of vervolgafspraak van een uur – 35 euro
  •  Een werkafspraak – minimum afname twee uur – 45 euro per uur
  •  Combipakket: intakegesprek en werkafspraak van drie uur – 130 euro

Prijzen zijn inclusief een terugkommoment en inclusief telefonisch advies gedurende het traject.

Reiskosten tot een half uur reistijd (enkele reis vanaf Meppel) zijn hier standaard bij inbegrepen. Bij langere reistijden breng ik bovengenoemd uurtarief in rekening.

Het intakegesprek duurt ongeveer een uur. Een werkafspraak duurt meestal twee á drie uur afhankelijk van wat we samen gaan aanpakken. Na elke werkafspraak bespreken we wat we gedaan hebben, of een vervolgafspraak gewenst is, wat we bij een volgende werkafspraak aanpakken en wat jij in de tussentijd kan doen.

PGB

PGB-houders met een indicatie voor ‘begeleiding’ kunnen de diensten van RuimUitzicht uit hun PGB bekostigen. Voor meer informatie over betaling uit PGB kun je terecht op de websites van je gemeente, Per Saldo of de Sociale Verzekeringsbank.

Contact